Photo by rawpixel.com from Pexels

Noțiuni elementare : muncă, ocupație și profesie

Înainte de a explica specificul consilierii de carieră, credem că este necesară prezentarea conceptului de carieră și diferențierea acestuia de conceptele de muncă, ocupație și profesie.

Astfel, munca, ocupația și profesia se referă la :

a) Munca este forma fundamentală a activității umane, desfășurată în mod conștient și voluntar și orientată spre un scop determinat. Într-o muncă există o persoană care desfășoară diverse sarcini și activități de ordin fizic și/sau psihic folosind diverse mijloace (cum ar fi uneltele) pentru a realiza un obiectiv, adesea sub forma unui produs sau serviciu, cu scopul satisfacerii nevoilor umane.

b) Ocupația este desfășurarea efectivă a unei munci sau a unei activități productive asociate unei profesii. Când vorbim de ocupație vorbim un tip sau mai multe tipuri de muncă desfășurate de o persoană într-un spațiu de lucru sau unitate economică și prin intermediul cărora își câștigă existența.

c) Profesia reprezintă o formă de activitate socială specializată în care persoana răspunde unor solicitări (cerințe) valorificându-și potențialul (Ex: cunoștințe și abilități) dobândite ca urmare a pregătirii/învățării și formării specifice. Pe scurt, profesia este specialitatea sau calificarea obținută prin studii și certificată la absolvirea acestora.

Noțiunea de carieră

Spre deosebire de cele trei concepte prezentate mai sus, cariera are două accepțiuni.

Într-o accepțiune mai largă, conform lui D. Super (apud. Dumitru, 2008), cariera presupune o suită de activități și ocupații aferente unor profesiuni, posturi, funcții, status roluri etc. exercitate de către o persoană de-a lungul vieții.

Tot după același autor, cariera înseamnă îndeplinirea succesivă sau simultană a mai multor roluri pe care le joacă o persoană pe parcursul unei vieți . Cariera nu mai este văzută drept munca pe care o persoană desfășoară o persoană pe parcursul vieții sale, ci ansamblul de activități profesionale și personale desfășurate de o persoană, precum și modul în care aceste activități se influențează reciproc.

Astfel, consilierea carierei vizează nu doar alegerile vocaționale și traseul de carieră a individului, ci și modul în care cariera influențează viața personală și relațională a individului și viceversa – de exemplu consilierii de carieră pot viza aspecte precum impactul stresului profesional asupra relațiilor cu familia sau gestionarea stresului și a sentimentelor de depresie și anxietate cauzate de rezultatele școlare slabe sau de pierderea unui loc de muncă.

Consilierea în carieră

Gestionarea propriei cariere este un proces ce se derulează pe tot parcursul vieții și care pune accent pe dezvoltarea unor competențe precum cunoașterea de sine, explorarea traseelor de carieră, planificarea carierei, învățarea continuă și construirea de rețele.

Intervențiile în dezvoltarea carierei pot viza atât educația privind cariera, cât și consilierea în carieră. În timp ce educația pentru carieră se realizează în mediul școlar sau academic de către consilier sau profesori, consilierea în carieră implică automat un consilier școlar sau de carieră și presupune o relație formală consilier – client cu scopul asistării celor din urmă în a face față mai eficient problemelor de carieră.

Procesul de consiliere în carieră poate viza, pornind de la subiectele prezentate mai sus, următoarele sarcini :

a) Diferențierea între carieră ca proces realizat pe parcursul vieții și muncă, ocupație sau profesie ca roluri asumate în cadrul carierei.

b) Construirea unui plan de carieră pornind de la experiențele educaționale și profesionale trecute și prezente.

c) Dezvoltarea atitudinii pozitive față de muncă sau ocupație, în sensul de a căuta acele munci sau ocupații care ne aduc un sentiment de împlinire sau satisfacție (A face ceea ce ne place).

d) Cunoașterea cerințelor necesare exercitării unei anumite ocupații din cadrul unei profesii (De exemplu pentru profesia de psiholog privat sunt necesare atât absolvirea studiilor de licență și masterat în psihologie cât și înregistrarea la Colegiul Psihologilor).

e) Dezvoltarea conceptului de carieră flexibilă : dacă în trecut consilierea în carieră presupunea orientarea pentru o anumită profesie pe tot parcursul vieții astăzi ea se referă la abilitarea omului cu cunoștințe, resurse și competențe gestionării propriei cariere profesionale, acest lucru presupunând uneori asumarea mai multor roluri și ocupații pe tot parcursul vieții.

Bibliografie :

Dumitru, I.A. (2008) – Consiliere psihopedagogică – Baze teoretice și sugestii practice. Editura Polirom Iași

Jigău, M. (2007) – Consilierea carierei – Compendiu de metode și tehnici. Editura Sigma București

Niles, S.G. & Harris-Bowlsbey, J. (2015) – Intervenții în dezvoltarea carierei în secolul 21. Editura ASCR Cluj Napoca

University of California, Merced – Career management : https://hr.ucmerced.edu/training/careermanagement