Managementul propriei cariere.

Cariera nu se referă doar alegerea unei profesii, respectiv la studiile și formările necesare practicării ei. Cariera, în sensul cel mai larg, se referă la ansamblul de activități aferente unor ocupații, profesii, funcții sau roluri asumate de un individ pe parcursul vieții. Pe lângă jobul sau joburile exercitate de individ la un moment dat în viața sa, cariera se referă și la aspecte precum interacțiunea persoană-ocupație sau relația dintre viața profesională și cea personală, viața profesională fiind la fel de importantă ca și cea personală în definirea și afirmarea sinelui ca ființă umană activă în societate.

Managementul propriei carierei presupune un proces continuu de investire a propriilor resurse pentru satisfacerea obiectivelor de carieră prezente și viitoare. Managementul carierei este un proces necesar adaptării la dinamica pieței de muncă, aceasta din urmă fiind caracterizată prin schimbări continue și adesea imprevizibile. Datorită acestor caracteristici, multe instituții de învățământ și companii private investesc în activități de management al propriei cariere, astfel încât actualii sau viitorii profesioniști să aibă abilități și cunoștințe necesare adaptării eficiente la noile cerințe pe piața muncii.

Ca o notă generală, managementul carierei implică învățarea și gestionarea unor aspecte legate de sine și de lumea ocupațiilor precum : autocunoașterea, explorarea profesiilor, planificarea carierei, învățarea pe tot parcursul vieții și implicarea în diverse rețele socio-profesionale.

Pașii necesari realizării planului de carieră

La modul cel mai simplu, planul de carieră vizează patru componente, două referindu-se la cunoașterea de sine și a ocupațiilor vizate, și celelalte două referindu-se la comportamente sau acțiuni de tipul luării deciziilor și a implementării acestora.

Toate cele patru componente sunt importante în managementul carierei. Astfel, informațiile despre sine și profesii, vor fi doar proiecte de carieră ce nu se vor concretiza niciodată atâta timp cât nu există din partea persoanei abilitatea de a le implementa sau dorința de a lua o decizie. La fel, luarea de decizii și implementarea lor fără a avea suficiente informații despre sine și despre ocupații, într-o manieră impulsivă, dependentă de opinia altora sau apatică, poate crea viitoare surse de stres și de adaptare la locul de muncă, precum și insatisfacție față de alegerile făcute și față de propria persoană.

În continuare prezentăm un algoritm simplu de realizare și gestionare a propriului plan de carieră pornind de la cele patru componente ale planului de carieră:

Pasul 1: Cunoaște-te pe tine însuți

Cunoașterea de sine reprezintă cel mai important aspect al conturării planului de carieră, întrucât cunoașterea personalității noastre (trăsături, interese, valori, abilități, competențe) ne ajută să alegem acele ocupații care sunt compatibile cu aceasta. O mai bună compatibilitate între personalitatea noastră și ocupațiile alese înseamnă performanțe sporite la locul de muncă, relații sociale pozitive cu colegii, precum și un nivel mai ridicat al satisfacției profesionale și al satisfacției în viață.

Puteți începe procesul de autocunoaștere prin formularea răspunsurilor la următoarele întrebări:

 • Cine sunt eu?
 • Unde sunt acum?
 • Ce vreau să fiu / ce vreau să fac pe viitor?
 • Ce mi-ar plăcea să obțin de la o viitoare profesie sau ocupație?
 • Ce îmi place mie să fac?
 • Ce este important pentru mine?
 • Care îmi sunt punctele mele tari? Dar cele slabe?
 • Care sunt competențele sau abilitățile mele? Ce știu să fac?
 • Care este mediul ocupațional preferat?
 • Care sunt trăsăturile mele de personalitate care mă pot ajuta să fiu eficient la locul de muncă?
 • Ce am nevoie pentru a pune la punct un plan de carieră?

După ce ați răspuns la aceste întrebări, ar trebui să aveți un profil de personalitate care poate fi folosită ca o grilă de analiză și sortare a profesiilor în funcție de nivelul de potrivire între acestea și personalitatea voastră.

Pasul 2 : Explorați lumea ocupațiilor și profesiilor

Odată ce ați aflat mai multe informații despre propria persoană puteți trece la pasul următor – dobândirea unor informații despre ocupațiile, profesiile și domeniile de învățământ care vă interesează. În acest pas este important să căutați mai ales acele profesii sau ocupații care sunt congruente cu interesele, valorile, abilitățile și personalitatea voastră.

Explorarea locurilor de muncă presupune obținerea a cât mai multe informații despre locurile de muncă disponibile și despre procesul de formare necesar pentru practicarea lor. Puteți răspunde la următoarele întrebări:

 • Se potrivesc locurile de muncă respective cu abilitățile și interesele mele?
 • Ce cunoștințe și abilități sunt necesare pentru a le practica?
 • Unde se va desfășura activitatea?
 • Ce instrumente sau echipamente voi folosi?
 • Care este traseul de formare pentru ocupația respectivă? (Ex: Ce facultate sau curs de formare profesională ar trebui să urmez pentru practicarea profesiei respective?)

După ce ați obținut răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să aveți o listă de ocupații sau profesii.

Pasul 3 : Luați o decizie

Luarea deciziilor nu este un proces definitoriu, permanent. Mai degrabă, este un proces de învățare și adaptare care poate dura toată viața. Luarea deciziilor presupune combinarea cunoștințelor despre sine și despre lumea muncii pentru a ne alege roluri profesionale congruente și optime pentru viața noastră.

Acest pas presupune compararea opțiunilor de carieră între ele, analiza acestora și alegerea uneia dintre ele care care satisface optim criteriul compatibilității persoană-ocupație. Luarea de decizii presupune mai întâi analiza ocupațiilor pornind de la următoarele criterii:

 • Traseul de formare, respectiv dificultatea, durata sau costurile implicate
 • Congruență – dacă ocupațiile găsite se potrivesc cu abilitățile, interesele și valorile noastre
 • Situația ocupației în lumea muncii : grad de solicitare, nr. de anunțuri de angajări, relevanța postului, cât de bine este plătită ocupația etc.
 • Analiza avantajelor și a dezavantajelor opțiunilor. Când analizăm avantajele și dezavantajele opțiunilor ne angajare ne referim la consecințele alegerii traseului de carieră pentru persoana noastră și pentru viitorul nostru profesional. De exemplu, profesia de medic poate avea multe avantaje pentru o persoană interesată să fie medic și dezavantaje pentru altă persoană care e pasionată de inginerie.
 • Resurse și obstacole. Resursele și obstacolele pot fi atât exterioare, luând forma sprijinului sau a impedimentelor venite din partea persoanelor apropiate (Ex: familia ne poate susține sau nu) sau din partea factorilor de mediu (Ex: poate fi o perioadă de criză financiară care anunță disponibilizări), precum și interioare, care țin de aspecte precum starea noastră materială, traseul educațional, convingeri despre succes, încrederea în sine.

Luarea deciziei presupune alegerea acelei ocupații care satisface cât mai bine toate criteriile de mai sus, respectiv ocupația este optimă dacă se potrivește cu persoana noastră (cunoștințe, abilități, interese și valori), dacă este relevantă pentru piața muncii, dacă traseul educațional / de formare permite practicarea profesiei, dacă prezintă mai multe avantaje decât dezavantaje pentru noi și dacă avem suficient sprijin și suficiente resurse în parcurgerea traseului de carieră ales.

Pasul 4 : Acționați

După ce ați luat decizia de carieră optimă pentru voi înșivă treceți la ultimul pas, respectiv construirea și implementarea planului de carieră. Mai jos vă ofer un link care vă trimite către un model de plan de carieră: https://hr.ucmerced.edu/files/page/documents/individual_career_development_action_plan.pdf

În implementarea planului de carieră ales puteți ține cont de următoarele recomandări:

 • Identificați pașii necesari realizării scopurilor de carieră, începând cu identificarea instituțiilor de învățământ sau de formare necesare practicării ocupației alese.
 • Obțineți cât mai multe informații despre traseul de formare, respectiv despre durata, cursurile parcurse, formele de evaluare, pașii necesari obținerii calificării în profesia respectivă.
 • Învățați continuu – profesiile și cerințele ocupaționale se schimbă constant, ceea ce înseamnă că și noi trebuie să ne adaptăm la aceste schimbări sau pentru a învăța noi cunoștințe și abilități. Pe lângă cursurile universitare sau de formare inițiale apelați și la activități de formare și educație complementară sau chiar nonformală.
 • Participați la programe de voluntariat sau de internship. Acestea asigură dezvoltarea abilităților prin punerea lor în practică în timp real și asigură totodată experiență de muncă relevantă pentru angajarea din viitor.
 • Căutați ajutor dacă aveți nevoie, cum ar fi psihologii din cadrul centrelor de consiliere în carieră a universităților sau cu drept de liberă practică sau specialiști în resurse umane sau în recrutare de personal.

Bibliografie :

(1) Dumitru, I. (2008) – Consiliere psihopedagogică. Editura Polirom Iași

(2) Career Management. University of California Merced. Sursa: https://hr.ucmerced.edu/training/careermanagement

(3) Career Development Process. University of Minnesota Crookston. Sursa: https://www.crk.umn.edu/units/career-development/career-development-process

(4) How to Make a Career Plan Template. Sursa: https://headspace.org.au/young-people/how-to-make-a-career-plan-template/