Cu ce se ocupă medicul?

Munca de medic este aceea de a trata oamenii şi de a împiedica evoluţia bolilor acestora. Munca de doctor este o muncă de specialist ce presupune o pregătire într-un anumit domeniu al medicinii (medic generalist, pediatru, internist, chirurg ortoped, ginecolog, geriatru, patolog, anestezist şi aşa mai departe).

Conform Articolului 374, aliniatul 1 din Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sanitar, profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menținerea și recuperarea sănătății individului și a colectivității.

În funcţie de felul de muncă depusă dar și de forma de a profesa, medicii pot lucra în spitale, clinici, unități de sănătate, în comunitate, în regim de liberă practică sau în regim de voluntariat.

Cod de interese Holland :      Investigativ Social    Întreprinzător (I.S.E.)

Care sunt obligațiile profesiei de medic?

Medicii diagnostichează, tratează şi previn bolile şi alte afecţiuni care apar în mod frecvent la populaţia generală. Mai jos sunt principalele atribuții ale medicului:

 • Pune diagnostic afecţiunilor pacienţilor ţinând cont de examenul clinic, de investigaţiile de laborator, precum şi de o eventuală consultaţie cu alţi colegi;
 • Prescrie sau administrează medicamente, tratamente şi alte tipuri de asistenţă medicală;
 • Monitorizează starea pacienţilor şi evoluţia lor şi re-evaluează tratamentul dacă este necesar;
 • Îndrumă activitatea de promovarea a sănătăţii şi de educaţie pentru sănătate;
 • Evaluează starea de sănătate a pacienţilor prin anamneză riguroasă şi examen clinic;
 • Colectează, înregistrează şi păstrează informaţii despre pacienţi, cum ar fi istoricul medical, rapoarte, fişe, rezultatele unor examinări;
 • Efectuează examene medicale în vederea angajării, precum şi examene medicale periodice;
 • Explică pacientului procedurile medicale, rezultatele analizelor şi tratamentele prescrise;
 • Recomandă pacienţilor medici de specialitate dacă este necesar;

Mediul în care își desfășoară medicul activitatea:  În general în cabinete medicale, în clinici şi în spitale. Referitor la ultimul mediu descris, se poate impune munca în schimburi, adesea ore suplimentare la începutul carierei şi uneori contactul cu substanţe chimice. Numărul de contacte cu pacienţii poate varia pe o scară largă, în funcţie de tipul de specializare pe care o are medicul respectiv.

Instrumente folosite :  Instrumentele folosite sunt cele specifice profesiei de medic. Exemple: stetoscopul, electrocardiograful, aparaturi de ultrasunete şi de raze X, precum şi alte echipamente de măsurare şi diagnosticare (ele diferă în funcţie de specializare).

Accesul în profesie :  Este necesară parcurgerea studiilor de licență la o facultate de medicină. Durata studiilor este de șase ani, dintre care trei ani sunt pre-clinici, respectiv cursuri teoretice și ore de laborator, și trei ani clinici, care presupun parcurgerea unor stagii de practică specifice majorității specializărilor în medicină.

După finalizarea studiilor, absolventul în medicină se poate înscrie la examenul de rezidențiat care le permite accesul în profesie și alegerea unei specialități de formare specifică. Durata stadiului de rezidențiat este între 3 și 6 ani și cuprinde stagii de pregătire atât pe specialitatea aleasă la rezidențiat, cât și pe specialități ale căror cunoștințe sunt necesare pentru pregătirea viitorului medic specialist. Medicii rezidenți vor fi instruiți în unitățile sanitare acreditate pentru învățământul postuniversitar medical și vor fi supervizați de un coordonator de program cu un grad didactic de nivel superior în specialitatea de pregătire (Ex: prof.univ.dr.).

La finalul perioadei de rezidențiat toți medicii rezidenți vor susține un examen de specialitate. Medicii care au promovat examenul de redzidențiat vor avea dreptul la propria parafă și vor putea profesa ca medici specialiști cu drepturi și responsabilități depline, fie în regim de angajat, fie în regim de liberă practică. Opțional, medicii specialiști pot deveni medici primari dacă vor avea o vechime mai mare de cinci ani pe domeniul de pregătire și dacă vor promova examenul de primariat.

Competențe și abilități :

Printre principalele competențe necesare exercitării profesiei de Medic enumerăm următoarele: deprinderi tehnice, deprinderi de rezolvare de probleme și deprinderi sociale. Deprinderile tehnice sunt utile pentru utilizarea instrumentelor (Ex: bisturiu, ace, stetoscop). Deprinderile de rezolvare de probleme presupun analiza situației pacienților și alegerea celei mai bune soluții pentru aceasta. Deprinderile sociale sunt necesare pentru a menține o relație pozitivă cu clientul.

Aptitudinile implicate în profesarea medicinii sunt : aptitudinea generală de învățare, aptitudini verbale, rapiditatea în reacții, capacitatea decizională, dexteritate manuală, dexteritatea degetelor, controlul instrumentelor, timp de reacție fizică, claritatea în vorbire, acuitate vizuală apropiată, vederea periferică și o bună rezistență fizică.

Caracteristicile de personalitate solicitate pentru profesia de Medic :

Conform Articolului 374, aliniatele 2 și 3 din Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sanitar, acesta trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate și respect față de ființa umană, iar deciziile și hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul și drepturile pacientului.

Medicul practician ar trebui să aibă următoarele trăsături de personalitate:

 • Manifestă o înclinaţie psihologică deosebită către lucrurile din afara propriei persoane, respectiv atenţie orientată către ambianţa fizică şi socială, uşurinţă în comunicare, sociabilitate.
 • Au însuşirea de a fi conştiincioase, manifestă corectitudine, seriozitate, scrupulozitate.
 • Comportamentele sunt orientate spre scopuri clar delimitate, manifestă exigenţă, meticulozitate şi rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea regulilor.
 • Prezintă abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional şi în situaţii de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordante cu situaţia.
 • Sunt amabili cu pacienții cu care lucrează.

Bibliografie :

(1) Institutul de Științe ale Educației – Centrul Național de Resurse pentru Orientare Profesională – Profile Ocupaționale, Editura ISE, Link : https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf

(2) Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș – Profilul ocupațional pentru profesia de medic de medicină generală (de familie). Link:http://www.cjraetm.ro/images/meserii/medic_medicina_generala.pdf

(3) Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sanitar. Link: http://www.cnas.ro/page/legea-nr-95-exercitarea-profesiei-de-medic.html

(4) Parcursul profesional al medicilor : medic specialist și medic primar. Link: https://www.medijobs.ro/blog/parcursul-profesional-al-medicilor-medic-primar