Învățarea permanentă.

Învățarea poate fi împărțită în două tipuri : cea tradițională, statică și cea permanentă, flexibilă. În timp ce prima dimensiune se referă în principal la o învățare care are la bază o relație ierarhică profesor-elev, cu implicare redusă din partea elevului, cu accent pe memorarea prin repetiție a unor informații prezentate static și a motivării de tip extrinsec, a doua dimensiune, respectiv învățarea permanentă, face trimitere la un model de învățare bazat pe gândire critică și imaginară, pe o relație de parteneriat între profesor și elev și cu stimularea motivației intrinseci.

Ca urmare a schimbărilor ce survin la nivel global în general și mai specific la nivel social, cultural și economic, rolul profesorului în prezent nu este doar acela de a transmite informații elevului sau studentului, ci și la a-i instrui pe aceștia să învețe permanent, flexibil și autonom pe tot parcursul vieții. Conform prof. univ. dr. Ioan Neacșu, utilizarea strategiilor de învățare este strâns legată de creșterea performanței școlare, a nivelului de înțelegere a materialului studiat, a asimilării informațiilor și a încrederii în sine. În același timp, spre deosebire de învățarea de tip memorare și repetiție pe de rost, utilizarea tehnicilor de învățare moderne reduce numărul de erori de înțelegere, timpul dedicat învățării precum și oboseala sau stresul asociat cu învățarea unui material dificil.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este necesar să îi învățăm pe elevi strategii și metode de învățare menite a-i ajuta să învețe mai eficient, să fie mai motivați pentru învățarea de tip școlar și pentru a-și însuși acele competențe necesare de învățare pe parcursul vieții (life long learning), competențe care sunt din ce în ce mai căutate pe piața muncii.

Metoda 5W1H

Metoda 5W1H este în fond o metodă de învățare bazată pe rezolvarea de probleme și pe gândirea critică. Pe scurt, metoda presupune analiza materialului de învățare prin identificarea unor răspunsuri la șase întrebări cu privire la structura, componența sau validitatea acestuia.

5W1H este un acronim pentru șase întrebări formulate în engleză, respectiv What?, Where?, When?, Who?, How? și Why?. Fiecare întrebare vizează următoarele aspecte:

  1. What – Ce? – Este o întrebare prin care căutăm descrieri ale situației, activității, problemei sau materialului de învățat respectiv. O întrebare sinonimă pentru Ce? ar mai putea fi și Care?. Exemple de întrebări : Ce trebuie să rezolvăm? Ce ne deranjează? Care este problema? Ce idei principale ar trebui să găsim? Ce știm despre acel fenomen? Care sunt soluțiile?
  2. Where – Unde? – Este o întrebare ce vizează descrierea locațiilor sau a contextelor în care se desfășoară anumite evenimente sau fenomene sau în care se află anumite persoane sau obiecte. Exemple de întrebări: Unde se află personajele? Unde au avut loc marile bătălii din marile războaie mondiale? Unde ar trebui să mergem?
  3. When – Când? – Vizează descrierea contextului temporal al problemei, respectiv momentele care au loc în trecut, prezent sau viitor, precum și durata acestora. Un sinonim pentru Când? ar fi Cât timp?. Exemple de întrebări: Cât timp durează? Când trebuie să finalizăm proiectul? Când are loc intriga? Când va apărea personajul principal în poveste?
  4. Who – Cine? – Vizează persoanele implicate în materialul de învățat. Persoanele pot fi reale sau fictive. Exemple de întrebări: Cine a fost Vlad Țepeș? Cine sunt personajele principale din romanul Moromeții? Cine au fost implicați în organizarea Revoluției din 1848? Cine se va implica în rezolvarea problemei și ce rol are fiecare?
  5. How? – Cum? – Întrebările Cum? se referă fie la descrierea evenimentelor și a mecanismelor ce au dus la apariția și menținerea acestora, fie la identificarea a unor posibile soluții pentru diverse probleme. Exemple de întrebări: Cum s-a întâmplat? Cum funcționează? Cum a ajuns acolo? Cum putem rezolva problema? Cum putem aplica soluțiile găsite?
  6. Why? – De ce? – În sfâșit, întrebările De ce? vin în completarea întrebărilor Cum? și vizează analiza cauzelor apariției unor probleme sau fenomene, respectiv motivația din spatele opțiunilor persoanelor implicate în problemă. Exemple de întrebări: De ce personajul Ion dorea cu ardoare să aibă pământ? De ce se învârte Pământul în jurul Soarelui? De ce a fost judecat Galileo de Inchiziție? De ce el dorește cu orice preț să aibă notă mai mare la Limba Română?

Aplicații ale metodei

Aplicațiile metodei sunt nenumărate, Metoda 5W1H fiind o metodă ce poate facilita dezvoltarea gândirii critice, aceasta încurajând în schimb analiza atentă a informațiilor primite înainte de a le accepta ca fiind adevărate sau nu. De asemenea, aceasta poate fi folosită cu succes în procesul rezolvării de probleme, întrebările vizând descrierea detaliată a problemei cu care ne confruntăm sau identificarea unor soluții posibile.

În mediul școlar metoda poate fi învățată de elevi și utilizată pentru a învăța mai eficient la diverse discipline, mai ales disciplinele limba română, limbi străine, științele naturii (fizică, chimie, biologie) și științele socioumane (geografie, istorie, psihologie, logică etc.). În mediul universitar studenții pot aplica metoda în analiza critică a surselor de informații pe care le consultă (cărți, articole științifice, publicații, biografii) și în redactarea de proiecte. Nu în ultimul rând, metoda poate fi folosită și în mediul organizațional, fiind o metodă utilă pentru analiza problemelor pe care le întâmpină organizația și pentru identificarea unor posibile soluții la acestea (Ex: promovarea unui produs : ce nu merge bine și ce ar trebui îmbunătățit).

Bibliografie:

(1) Neacșu, I. (2015) – Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes. Editura Polirom Iași

(2) NowIUnderstand Glossary: the 5W1H method. Sursa: https://www.humanperf.com/en/blog/nowiunderstand-glossary/articles/5W1H-method

(3) 5Ws and 1H. Sursa: http://coe.jmu.edu/learningtoolbox/5w1h.html

(4) 5W1H. Sursa: https://www.velaction.com/5w1h/

3 gânduri despre „Tehnici de Învățare – Metoda 5W1H

Comentariile sunt închise.