Avantajele notițelor

Notițele sunt o sursă alternativă pentru studiu, alături de manual și de bibliografia aferentă. Studiul după notițe are următoarele avantaje:

  • Este o modalitate externă de stocare a informației: odată ce informațiile auzite în timpul orei au fost notate, ele vor putea fi oricând accesate și revizuite.
  • Facilitează memorarea și reactualizarea materialului. Faptul că se utilizează trei tipuri de învățare și de lucru cu informația (vizual, verbal-auditiv și kinestezic) permite o mai bună reținere a informației și o mai ușoară reactualizare a ei.
  • Permite structurarea materialului în timpul predării acestuia.

Există diverse modalități pentru a lua notițe la clasă: sublinierea ideilor principale, formulare de întrebări, construirea unor hărți mintale sau notarea ideilor pe de-a întregul, așa cum au fost auzite la curs.

Cele mai eficiente sunt notițele relativ complete, care cuprind un rezumat al ideilor principale și care oferă diverse exemple sau elaborări proprii ale materialului, fiind scrise în folosind un stil și un limbaj propriu. O astfel de metodă este și metoda de luare de notițe Cornell, o metodă larg folosită de către elevii din ciclurile gimnazial și liceal și de către studenți pentru a învăța mai eficient pentru orele de la școală sau cursurile universitare.

Metoda Cornell – Prezentare Generală

Metoda Cornell de luare de notițe este un sistem de redactare, organizare și revizuire a notițelor luate la ore dezvoltată în jurul anilor 1950 de către profesorul Walter Pauk în cadrul Universității Cornell.

Metoda Cornell este o metodă eficientă de luare de notițe, întrucât permite restructurarea materialului de învățat după ce a fost redactat, precum și reflectarea asupra acestuia prin identificarea cuvintelor sau ideilor cheie, a unor exemple la idei sau a unor întrebări cu privire la materialul de învățat. Metoda este mai ales eficientă pentru pregătirea pentru examene, întrucât permite învățarea materialului de studiu și sumarizarea acestuia folosind propriile cuvinte mai degrabă decât repetiția pe de rost și mai ales a unui material de învățat care cuprinde termeni științifici și adesea greu de înțeles și de asimilat.

Mod de realizare a notițelor Cornell

Sistemul Cornell de luare a notițelor presupune împărțirea foilor de caiet sau a foilor A4 în trei secțiuni:

  1. Secțiunea 1 este porțiunea cea mai mare, fiind situată în partea dreaptă și acoperind 70% sau 2/3 din pagină. Pe această parte vom scrie ideile într-o manieră informală sau așa cum le auzim în timpul orei de curs.
  2. Secțiunea 2 este amplasată în partea stângă a foii și acoperă 30% din aceasta. Aceasta este secțiunea cuvintelor cheie, comentariilor sau întrebărilor și se completează de regulă după ore când dorim să recitim și să revizuim ce am notat. Aici vom include definițiile termenilor, comentarii de clarificare a ideilor importante, ideile principale ale materialului, exemple ale termenilor sau ideilor identificate în text sau legătura dintre ideile materialului și exemplele găsite. Secțiunea 2 poate fi completată sau revizuită atât în timpul luării notițelor principale plasate în cadrul Secțiunii 1, cât și după ce am terminat de redactat secțiunea respectivă.
  3. Secțiunea 3 este amplasată în partea de jos a foii și este cea mai mică porțiune de pe foaie – cam în jur de 2-4 centimetri sau 5-7 rânduri de caiet. Aici vom scrie o concluzie formată din 2 sau 3 propoziții prin care rezumăm ideile notate în secțiunile 1 și 2 și prin care ne formăm o idee de ansamblu despre lecția parcursă prin intermediul notițelor.

Mai jos atașăm un model în limba engleză al unei foi aranjate pentru notițele Cornell : porțiunea Note Taking Aria este Secțiunea 1, porțiunea Cue Column din stânga este Secțiunea 2, iar porțiunea Summaries din josul paginii este Secțiunea 3.

Recomandări pentru aplicarea sistemului Cornell

Una dintre marile probleme cu care se confruntă elevii și studenții este tocmai procesul luării de notițe. Pe lângă faptul că sunt necesare abilități de analiză și sinteză și procedee sau sisteme de notare bine organizate și structurate (precum este Sistemul Cornell), alți autori formulează câteva recomandări recomandări pentru scrierea notițelor, respectiv:

  • Notițele ar trebui redactate astfel încât să fie ușor de înțeles. Se recomandă notarea ideilor folosind stilul de exprimare individual sau formulele de redactare preferate ale noastre. Putem utiliza totodată și prescurtări, acronime, liste, scheme, sublinieri cu o anumită culoare preferată etc.
  • Notițele ar trebui luate pe moment, dintr-o dată : orice încercare de recopiere va consuma mult timp personal și nu ne va da posibilitatea personalizării acestora. Nu este indicată nici rescrierea notițelor luate de alți colegi pentru că există riscul ca noi să nu putem înțelege ceea ce au vrut să scrie aceștia sau cum au înțeles ei lecția în timp ce luau notițele.
  • Notițele ar trebui verificate, astfel încât să evităm greșeli legate de materialul notat precum supraîncărcarea paginilor cu informații irelevante, omiterea ideilor principale, excesul de prescurtări și de formule personale, excesul de detalii, prea multe cuvinte ale autorului principal, notarea fidelă a textului original fără a personaliza ceea ce am notat.

Bibliografie:

(1) Miclea, M. și Lemeni, G. (2010) – Consiliere și Orientare. Ghid de Educație pentru Carieră. Editura ASCR Cluj-Napoca

(2) Neacșu, I. (2015) – Metode și Tehnici de Învățare Eficientă. Editura Polirom Iași.

(3) Cornell Note Taking – The Best Way To Take Notes Explained. Sursa: https://medium.goodnotes.com/study-with-ease-the-best-way-to-take-notes-2749a3e8297b

(4) Darling, N., PhD. (2017) – Using Psychology to Boost Your Grades: Taking Notes. Sursa: https://www.psychologytoday.com/us/blog/thinking-about-kids/201708/using-psychology-boost-your-grades-taking-notes