Cu ce se ocupă contabilul? Contabilii au ca sarcini principale înregistrarea, colectarea, analizarea și raportarea datelor financiare. Principala lor sarcină este de a ține o evidență contabilă a operațiilor financiare și a bunurilor deținute de o instituție sau firmă, evidență care poate lua forma unor rapoarte sau registre de lucru specifice.

Practicanţii unei astfel de ocupaţii ţin evidenţa contabilă a operaţiilor financiare ale firmelor/instituţiilor, inventariază proprietăţi şi echipamente, întocmesc şi verifică acurateţea documentelor financiar contabile. Munca de contabil este esențială pentru firmă atât în ceea ce privește luarea unor decizii de investiții sau cheltuieli viitoare, cât și pentru a realiza activități economice în concordanță cu legislația economică a unei țări.

Există mai multe tipuri de specialiști contabili: contabili de proiecte, contabili publici, contabil de salarii, auditori interni, contabil analist de cheltuieli, expert contabil judiciar etc.

Cod de interese Holland :      Convențional Întreprinzător Investigativ  (C.E.I.)

Care sunt obligațiile profesiei de contabil? Contabilul are foarte multe atribuții, printre care menționăm următoarele:

• Pregăteşte, examinează şi analizează documentele financiar-contabile, declaraţiile financiare şi alte rapoarte pentru a se asigura de acurateţea şi conformitatea lor cu standardele procedurale;

• Întocmeşte, completează şi verifică documentele contabile primare tipizate şi netipizate, interne şi externe;

• Înregistrează, sortează şi depozitează documentele financiar-contabile în conformitate cu normele existente;

• Calculează salariile, taxele şi pregăteşte plata lor având grijă să fie respectate toate condiţiile şi aspectele legale;

• Inventariază proprietăţi şi echipamente, înregistrând informaţii cum ar fi descrierea proprietăţii, valoarea şi localizarea acesteia;

• Întocmeşte documente despre starea financiară a firmei precum balanţe contabile, bilanţuri şi anexele specifice pentru o perioadă determinată de timp;

• Efectuează, menţine şi analizează bugetele pregătind rapoarte periodice care compară costurile calculate şi preconizate în buget cu cele reale;

• Raportează conducerii despre starea financiară a firmei/companiei/instituţiei

• Oferă sfaturi cu privire la activele și pasivele firmei respectiv cu privire la modul lor de utilizare

• Se preocupă de dezvoltarea sa profesională prin învăţarea şi utilizarea de noi proceduri de lucru, noutăţi legislative şi noi programe informatice specifice.

• Îşi reprezintă clienţii în faţa autorităţilor care gestionează impozitele punând la dispoziţia acestora documentele financiar-contabile necesare.

Mediul în care își desfășoară contabilul activitatea:  Munca de contabil se desfășoară în general într-un birou, fie individual, fie alături de alți colegi contabili. Contabilul poate lucra în departamente de specialitate ale unei firme sau instituții alături de alţi colegi sau poate profesa ca liber profesionist.

Instrumente folosite :   Este absolut necesar ca și contabilul să aibă acces la documente de lucru specifice (fișe de bilanț, rapoarte financiare, extras de cont etc.) și la un calculator PC sau Laptop. Pe acestea vor fi instalate programe specifice pentru contabilitate de tipul creării balanțelor de verificare, bilanțul contabil, accesul la conturile firmei etc.

Accesul în profesie :   Este necesară parcurgerea studiilor universitare de licență sau de nivel echivalent, cu specializare în funcţie de zona de responsabilitate în care lucrează (administraţie, finanţe, audit sau planificare). Finalizarea studiilor va fi urmată de perioadă de formare într-un mediu comercial. De asemenea, este încurajată înscrierea în programe de tip internship sau de voluntariat în cadrul firmelor atât în timpul studiilor universitare, cât și după absolvirea acestora.

Competențe și abilități ale Contabilului:

 • Să aibă cunoștințe de bază din următoarele domenii: contabilitate, economie, matematică, legislația economică a țării, cursuri valutare, utilizarea calculatorului
 • Să fie flexibil
 • Să aibă o bună capacitate de a analiza sarcinile și documentele
 • Să fie capabil de a rezolva problemele cu care se confruntă
 • Să aibă abilități de comunicare, mai ales cu privire la comunicarea rezultatelor analizei contabile către terțele părți (conducere, angajați, inspectorii financiari etc.)

Caracteristicile de personalitate solicitate pentru profesia de Contabil:

 • Conștiinciozitate
 • Meticulozitate în realizarea sarcinii
 • Autonomie în realizarea sarcinilor
 • Rezistența la efort prelungit
 • Capacitatea de a menține un echilibru între viața personală și cea profesională
 • Abilități de autocontrol psihoemoțional

Bibliografie:

(1) Profil Ocupațional Contabil. Sursa: http://www.cjraetm.ro/images/meserii/contabil.pdf

(2) Institutul de Științe ale Educației : Profile Ocupaționale. București, 2008. Sursa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf

(3) Oxbridge Academy : The Role of an Accountant. Sursa: https://www.oxbridgeacademy.edu.za/courses/bookkeeping-accounting/role-accountant/

Publicitate