Cu ce se ocupă analistul HR? Angajații acestui post realizează majoritatea activităţilor funcţionale de resurse umane. Analiștii HR au datoria principală de a-i informa pe angajații precum și pe managerii unei întreprinderi cu privire la informațiile relevante despre selectarea și gestionarea resurselor umane în cadrul unei întreprinderi, precum și despre impactul măsurilor luate asupra angajaților și asupra firmei în general (Ex: reducerea sau creșterea profiturilor și a costurilor ca urmare a parcurgerii de către angajații de pe un departament al firmei a unui program de formare profesională continuă).

În general sunt angajați în întreprinderi mijlocii și mari sau în întreprinderi specifice de recrutare și consultanță și desfășoară activităţi specializate, specifice anumitor poziții organizaționale, precum poziţii de recrutare – selecţie, salarizare, evaluare personal, formare profesională, organizare etc.

Cod de interese Holland :      Investigativ Convențional Întreprinzător ( I. C. E. )

Care sunt obligațiile profesiei de Analist HR? Acesta are foarte multe atribuții, printre care menționăm următoarele:

ƒ Estimează bugetele anuale legate de activităţile de resurse umane precum şi resursele şi
cheltuielile necesare derulării activităţilor de resurse umane
ƒ Elaborează şi gestionează contractele individuale de muncă şi contractele de prestări servicii
(contracte de colaborare)
ƒ Organizează procesul de integrare a noilor angajaţi în organizaţie şi participă la activităţile
presupuse de acest proces
ƒ Propune termenii iniţiali ai contractului colectiv de muncă, unde este cazul, negociază şi mediază conflicte în relaţiile de muncă
ƒ Organizează şi administrează baza de date de evidenţă a personalului, elaborează şi gestionează fişe de post
ƒ Monitorizează prin situaţii statistice aplicarea sistemului de motivare al organizaţiei şi identifică implicaţiile acestor date
ƒ Identifică nevoile de pregătire-perfecţionare din cadrul organizaţiei
ƒ Organizează programe de pregătire a personalului, prin resurse interne sau externe ale
organizaţiei
ƒ Evaluează atingerea obiectivelor proceselor de resurse umane şi eficienţa acestora ƒ Întocmeşte metodologia de recrutare a personalului pentru a stabili şi gestiona planul de recrutare a resurselor umane
ƒ Proiectează / reproiectează structura organizatorică şi stabileşte regulile de funcţionare şi relaţiile din cadrul acesteia
ƒ Întocmeşte la cerere situaţii de evidenţă a personalului sau a implicării angajaţilor în diverse
procese de resurse umane (instruire, recrutare, managementul carierei etc.).

Mediul în care își desfășoară activitatea:  Analistul HR își desfășoară activitatea în cadrul întreprinderii, cel mai adesea în spații închise de tip birou. Analistul resurse umane își desfășoară activitatea conform unui program de lucru de 8 ore în cadrul firmei. Dacă este angajat la o firmă de consultanță HR, atunci analistul HR se poate deplasa la alte întreprinderi cu care firma angajatoare a semnat un contract de parteneriat sau de colaborare pentru a desfășura activități de tip consultanță sau coordonare a procesului de angajare derulat în cadrul acestora.

Instrumente folosite :   Analistul HR folosește programe de calculator în activitatea sa profesională în vederea gestionării resurselor umane, respectiv programe care să vizeze administrarea angajaților, a programelor de formare, a salariilor, a recrutării noilor angajați, precum și procesele de evaluare și recompensare a angajaților.

Accesul în profesie :   Este necesară parcurgerea studiilor universitare de licență. Absolvirea unui program de formare de tip masteral sau a unor programe de formare continuă oferă candidatului un avantaj important la angajare. Este recomandat ca pe parcursul studiilor sau la finalizarea acestora să fie urmate stagii de practică de tip internship sau de voluntariat în cadrul unor întreprinderi pentru a dobândi experiență de lucru în domeniul respectiv.

Competențe și abilități ale Analistului HR. Analistul HR trebuie :

 • Să aibă abilități de negociere și comunicare eficientă cu angajații întreprinderii
 • Să aibă cunoștințe aprofundate despre mediul și dinamica pieței muncii
 • Să dețină și să utilizeze cunoștințe și abilități elementare de evaluare psihologică organizațională
 • Să fie capabil de a lucra independent, dar și în echipă
 • Să fie capabil de a rezolva probleme noi legate de personalul angajat și de nevoile acestora
 • Să integreze noile tehnologii în activitatea sa profesională (Ex: utilizarea platformelor sociale Facebook sau Linkedin în procesul de recrutare și selecție a angajaților)

Caracteristicile de personalitate solicitate pentru profesia de Analist HR:

 • Conștiinciozitate
 • Rigurozitate în realizarea sarcinilor
 • Seriozitate
 • Capacitatea de a menține un echilibru între viața personală și cea profesională
 • Capacitatea de a fi obiectiv și echilibrat emoțional în situații conflictuale sau de risc
 • Capacitate de analiză și sinteză
 • Discernământ și capacitatea de a rezolva problemele
 • Capacitate de autoorganizare și punctualitate
 • Atitudine pozitivă
 • Abilitatea de a se mobiliza pe sine și de a-i mobiliza pe alții

Bibliografie:

(1) What is a Human Resources Analyst? Sursa: https://www.humanresourcesmba.net/faq/what-is-a-human-resources-analyst/

(2) Profil Ocupațional Analist Resurse Umane. Sursa: http://www.cjraetm.ro/images/meserii/analist_resurse_umane.pdf

(3) Cine este analistul de resurse umane? Ce sarcini deține în responsabilitate și care sunt obiectivele postului? Sursa: https://legislatiamuncii.manager.ro/a/16783/cine-este-analistul-de-resurse-umane-ce-sarcini-detine-in-responsabilitate-si-care-sunt-obiectivele-postului.html