Hărțile conceptuale și hărțile mentale

Harta conceptuală sau harta mentală reprezintă o metodă de învățare de tip grafic prin care creăm legături și relații între un concept de bază și alte concepte, precum și între diverse concepte asociate.

Hărțile conceptuale se prezintă sub diverse forme: metoda ciorchinelui, rețelele conceptuale, hărțile mentale (mind-mapping). Toate acestea au la bază ideea de a crea într-o manieră personală, organizată și chiar distractivă o structură de învățare capabilă de a sintetiza un volum uriaș de informații cu scopul de a facilita memorarea, înțelegerea sau prezentarea unor concepte sau a unor idei.

Într-o manieră mai simplă, harta conceptuală, respectiv harta mentală pot fi comparate cu harta unui oraș : conceptul sau ideea principală este centrul unui oraș, conceptele asociate sunt punctele de interes personale, iar liniile și săgețile reprezintă legăturile dintre centrul orașului și repere, respectiv între repere de bază și repere secundare. Așa cum hărțile ne ajută să navigăm mai ușor într-un oraș, tot așa și hărțile conceptuale/mentale ne ajută să înțelegem și să învățăm mai ușor ideile principale și secundare, legăturile dintre acestea și relațiile acestora cu alte idei, cazuri sau exemple.

Hărțile conceptuale îi ajută pe cei care învață să își organizeze mai eficient informațiile noi și să creeze legături între acestea și informațiile deja cunoscute. Totodată, hărțile conceptuale sunt utile pentru că ilustrează într-o manieră grafică relațiile principale dintre ideile sau conceptele de bază și alte informații relevante. Nu în ultimul rând, un alt avantaj al acestora este faptul că sunt ușor de construit și de înțeles de elevi și studenți, fapt ce încurajează utilizarea acestora ca metodă de predare și învățare în timpul activităților școlare/universitare de către profesori.

Pe lângă hărțile conceptuale avem și hărțile mentale care au două întrebuințări. Prima este similară hărților conceptuale, respectiv de organizare sistematică a învățării. A doua întrebuințare în schimb îi este specifică și constă în generarea a cât mai multe idei posibile legate de o temă, elevii având rolul activ în construirea cunoașterii.

Mai departe vom prezenta pașii în crearea unei hărți conceptuale pentru învățare, respectiv pașii în crearea unei hărți mentale pentru generarea de noi idei.

Pași în crearea unei hărți conceptuale / mentale în cadrul unei activități de predare-învățare

A. Identificați mai întâi ideile sau conceptele principale din textul pe care îl citiți elevilor/studenților.

B. Organizați-vă ideile în categorii. Amintiți-le elevilor că organizarea se poate schimba pe măsură ce aceștia citesc și capătă informații noi despre textul parcurs.

C. Folosiți linii sau săgeți pe schemă sau pe hartă pentru a ilustra modul în care ideile sunt conectate unele cu celelalte, respectiv legăturile dintre idei / concepte specifice și idei / concepte generale. Încercați să folosiți cât mai puține concepte și linii pentru a nu complica hărțile pe care le veți construi și prezenta elevilor.

D. După ce elevii au finalizat harta, încurajați-i să împărtășească celorlalți produsul creat și să reflecteze la modul cum au creat legăturile dintre concepte.

E. Încurajați-i pe elevi să folosească hărțile conceptuale / mentale pentru a sumariza textul parcurs. Elevii se pot folosi și de alte metode de prezentare precum oferirea de exemple, analogii, metafore etc.

Crearea unei hărți mentale

Pentru a crea o hartă mentală trebuie să ținem cont mai întâi de caracteristicile acestei tehnici.

 1. Conceptul, subiectul sau ideea principală este afișată în centrul foii sub forma unei imagini de bază. Scrieți ideea principală în mijlocul paginii (Ex: mâncarea).
 2. Temele de bază derivă din imaginea de bază sub formă de ramuri. Identificați temele de bază asociate cu ideea principală și desenați ramurile din centru într-o formă de tip crengi de copac sau pânze de păianjen. (Ex: pentru ideea de mâncare vom desena ramuri pe care vom scrie Carne, Lactate, Făinoase).
 3. Ramurile sunt reprezentate printr-un cuvânt sau o imagine cheie. Folosiți un singur cuvânt, propoziții scurte sau imagini reprezentative.
 4. Ideile de importanță mai mică sunt prezentate ca fiind crengi ai ramurilor principale. Totodată, pot fi create crengi mai mici asociate cu crengi mai mari. Încercați să scrieți cel puțin două crengi pentru fiecare ramură sau creangă mare. (Ex: Mâncare – Carne – Pasăre – Pui și Curcan).
 5. Ramurile formează o structură nodală interconectată. Conectați toate concepele până obțineți o formă finală.

Hărțile mentale pot fi realizate în stilul unei hărți conceptuale, având la bază doar linii și figuri geometrice, sau fi creată într-o manieră creativă, în sensul că putem folosi mai multe culori și forme și putem adăuga chiar imagini pentru ideea generală, pentru ramuri sau pentru crengile hărții. De asemenea, hărțile pot fi desenate de mână sau pot fi construite pe calculator folosind anumite programe.

Prezentăm mai jos un model de hartă mentală a unor grupe de mâncare, folosind programul Free Mind. Programul poate fi descărcat gratuit de pe internet și poate fi utilizat cu licență gratuită pentru a crea hărți mentale pe care le puteți utiliza în activitățile de învățare sau de prezentare.

Hărțile mentale în învățarea în grupuri

Profesorul universitar Ioan Neacșu prezintă în cartea sa un model de implementare a tehnicii hărților conceptuale / mentale în învățarea în grupuri prin respectarea următoarelor etape:

 1. Pregătirea psihologică și educațională a grupului de cursanți.
 2. Organizarea cursanților în grupuri mici (3-5).
 3. Prezentarea modelului de învățare bazat pe mind-mapping.
 4. Distribuirea materialelor necesare realizării activității de mindmapping : foi mari de hârtie de tip A3, markere colorate, foi A4 pentru notarea ideilor fiecăruia etc.
 5. Organizarea unei ședințe scurte de generare de idei (brainstorming) pentru o temă dată
 6. Înregistrarea în grup a ideilor și notarea lor pe foile A4.
 7. Prezentarea organizată a ideilor sub formă de hărți de către fiecare în parte și prezentarea argumentelor pentru structura aleasă.
 8. Realizarea hărții mentale pe foaia mare. Harta mentală trebuie să fie produsul grupului.
 9. Afișarea variantelor de hărți mintale pe un panou, urmate de prezentarea lor de către liderii grupurilor alese.

Bibliografie

(1) Zsolt, S., Subțirică, A. și Lemeni, G. – Managementul informațiilor și al învățării din Lemeni, G. & Miclea, M. (2010) – Consiliere și Orientare. Ghid de educație în carieră. Editura ASCR Cluj Napoca

(2) Neacșu, I. (2015) – Metoda învățării cu ajutorul hărților mentale (MIHM) din Neacșu, I. (2015) – Metode și tehnici de învățare eficientă. Editura Polirom Iași

(3) Visual Teaching Strategies. Sursa: https://creately.com/blog/diagrams/visual-teaching-strategies/

(4) Mind Mapping. Sursa: https://www.mindmapping.com/

(5) Concept maps. Sursa: https://www.readingrockets.org/strategies/concept_maps

Publicitate