Ce este SQ3R?

Metoda SQ3R este o metodă de a învăța, înțelege și memora informația scrisă într-o manieră rapidă și eficientă. Metoda de învățare a fost menționată pentru prima oară în anul 1946 de către psihologul școlar Francis P. Robinson în cartea Effective Study. Conform prof. univ. dr. Ioan Neacșu, metoda SQ3R este un mod de lectură sintetică a unui material de studiat, având la bază principiul orientării științifice investigative.

Scopul metodei SQ3R este de a îi ajuta pe elevi și pe studenți să citească și să învețe într-o manieră activă și eficientă textele educaționale, fiind totodată utilă pentru a aprofunda studiul unui material tipărit deja însușit.

Acronimul SQ3R se traduce în următorii termeni : Survey (Survolarea globală a textului), Questions (Punerea de întrebări asupra materialului esențial), Read (Citirea textului), Recite (Repetarea prin relatare a ce s-a reținut) și Review (Revizuirea corectă a ideilor reținute și recapitularea).

Beneficii ale utilizării tehnicii SQ3R în învățare

Denumită și metoda RICAR în limba română, metoda SQ3R este larg folosită în multe manuale universitare din Statele Unite ca o metodă de învățare utilă pregătirii pentru recapitulări de final de secvențe de învățare și pentru examene. Metoda SQ3R îl determină pe elev să intre într-o formă de dialog cu textul citit, fiind de altfel o modalitate de a interacționa direct și activ cu textul ce urmează a fi învățat. Învățând activ, ne asigurăm că ceea ce citim și repetăm va avea un înțeles pentru noi și va fi mai interesant decât în situația în care învățăm mecanic sau doar pentru a lua o notă mai mare.

Care sunt beneficiile metodei? În primul rând, metoda presupune utilizarea optimă a timpului destinat citirii. Concentrându-ne pe structura textului, ne formăm o schemă generală care să cuprindă toate informațiile relevante și care ne ajută să ne gestionăm mai eficient resursele de care dispunem într-un interval de timp mai mic.

Totodată, metoda ne ajută să interacționăm în mod activ cu informația, ceea ce în schimb ne ajută să înțelegem mult mai bine textele citite, să eliminăm erorile de reproducere și să învățăm sistematic și organizat materialul pe care îl învățăm.

Nu în ultimul rând, metoda SQ3R oferă posibilitatea luării de notițe prin punerea de întrebări și răspunsuri, respectiv prin memorarea, revizuirea și înțelegerea celor învățate. O astfel de activitate presupune mult efort intelectual, ceea ce în schimb necesită utilizarea unor suporturi scrise (foaie și creion, calculator, imprimantă etc.).

Pașii învățării prin metoda SQ3R

Etapa 1: Survey – Etapa de răsfoire. În prima etapă citiți textul pentru a vă forma o imagine generală asupra textului, respectiv a capitolelor, subcapitolelor, definițiilor, ideilor esențiale, clasificărilor și a tot ceea ce pare a fi relevant pentru efortul de învățare. Etapa de răsfoire presupune o parcurgere rapidă a textului cu scopul de a ne forma o imagine generală despre ceea ce vom învăța într-o manieră atentă și activă mai târziu.

Etapa 2: Questions – Etapa de întrebări. – În această etapă trebuie să citiți atent titlurile, respectiv subtitlurile capitolelor și a secvențelor de lecție și să le transformați în întrebări. Întrebările au rolul de a menține atenția trează și de a ne mobiliza resursele cognitive (gândire, atenție, memorie) pentru lectură.

Țineți cont de faptul că întrebările formulate trebuie să fie în legătură cu ceea ce știm deja, cu scopul nostru de învățare dar și cu scopul autorului (Ex: Ce vrea să îmi comunice mie autorul?). Notați întrebările pe caietul vostru de notițe, fie lăsând câteva spații libere între întrebări pentru răspunsurile viitoare, fie scriind întrebările în partea stângă a paginii, răspunsurile urmând să fie completate în Etapa 3 în partea dreaptă.

Dacă ajută puteți folosi tehnica 5W1H pentru a formula întrebările necesare acestei etape. Tehnica este prezentată într-un articol postat pe acest blog

(Vezi: https://alexandrucretu.wordpress.com/2019/11/02/tehnici-de-invatare-metoda-5w1h/)

Etapa 3: Read – Etapa de citire. – Citiți atent textul, ținând cont de ideile principale și de cuvintele cheie identificate anterior (Etapa 1), precum și de răspunsurile scrise pentru întrebările formulate anterior (Etapa 2). Scrieți explicațiile și răspunsurile la întrebări în spațiile libere din caietul de notițe (între întrebări sau în partea dreaptă a paginii). Citiți ideile principale și notițele într-o manieră atentă, lentă, pas cu pas sau fragment cu fragment. Exersați repetarea textului citit cu voce tare.

Etapa 4: Recite – Etapa de repetare / amintire. – Încercați să repetați cu voce tare ideile principale și răspunsurile la întrebările puse în Etapa 3. Opțional, puteți crea scheme care să cuprindă ideile principale ale materialului citit.

Vă sugerăm să încercați să recitiți textul și notițele luate folosind propriile cuvinte și nu citindu-le cuvânt cu cuvânt, întrucât memorarea logică, bazată pe înțelegere este mult mai stabilă și mai eficientă decât memorarea mecanică, cuvânt cu cuvânt. Studiile arată că memorarea logică este tot mai eficientă și mai durabilă decât cea mecanică, chiar dacă s-a întâmplat să fi învățat mult mai puține informații pe cale logică decât pe cale mecanică sau dacă ați dedicat mai puțin timp învățării logice decât celei mecanice.

Etapa 5: Review – Etapa de recapitulare. – Recitiți pasajele de text relevante și revizuiți-vă notițele luate anterior. Dacă este nevoie reanalizați ideile principale pentru întregul text și completați schemele, figurile sau tabelele cu informații noi și corecte. Căutați exemple pentru conținutul studiat de voi. Stabiliți legăturile cu alte cunoștințe anterioare sau cu experiența de viață personală. Ar fi indicat să vă implicați în faza de recapitulare la cel puțin o zi după ce ați trecut prin experiențele de învățare din pașii anteriori (1-4).

Sugestii suplimentare pentru cadrele didactice

  1. Explicați elevilor / studenților că învățarea eficientă și performantă presupune realizarea unor sarcini multiple care favorizează învățarea (survolare, punere de întrebări etc.).
  2. Demonstrați aplicarea metodei la clasă folosind un fragment dintr-un text care urmează a fi parcurs integral de către elevi.
  3. Explicați în detaliu fiecare pas al metodei: ce presupune, care este modul ei de aplicare, sugestii de îmbunătățire sau de personalizare a pașilor respectivi.
  4. După ce ați demonstrat aplicarea metodei, invitați-i pe elevi să explice pașii urmați la catedră și lăsați-i pe aceștia să aplice ei înșiși tehnica pe un alt fragment de text. Sarcina se poate desfășura fie ca sarcină de rezolvat în clasă, fie ca temă de lucru.
  5. Rugați-i pe elevi să își revizuiască notițele și să reflecteze asupra experiențelor de învățare: Au reținut mai bine informația? Au înțeles mai bine ce au citit? Și-au organizat mai bine materialul de învățat?
  6. Instruiți-i pe elevi atât cu privire la modul de implementare, cât și la situațiile de aplicare. Unele sarcini, precum reproducerea unor repere de pe o hartă geografică, s-ar putea să nu fie adecvate metodei SQ3R, în timp ce alte sarcini precum caracterizarea psihologică a unui personaj literar sau istoric sunt oportunități excelente de valorizare a metodei de învățare descrise mai sus.

Bibliografie

(1) Sălăvăstru, D. (2009) – Psihologia Învățării. Editura Polirom Iași

(2) Neacșu, I. (2015) – Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes. Editura Polirom Iași

(3) Reading and Learning The SQ3R Method of Textbook Study. Sursa: https://www.nhti.edu/student-resources/where-can-i-get-help-my-studies/study-solutions-lab/reading-and-learning-sq3r

(4) SQ3R Method. Sursa: https://www.toolshero.com/personal-development/sq3r-method/

(5) SQ3R : Survey Question Read Recite Review. Sursa: http://www.adlit.org/strategies/19803/

Publicitate