Ce sunt valorile vocaționale

Conform profesorilor Miclea și Lemeni, valorile sunt convingerile bazale ale unei persoane, referitor la ceea ce este important în viață, în relațiile interpersonale dar și în muncă. Valorile reprezintă acele principii după care ne conducem viața și în funcție de care stabilim ce este important pentru noi în carieră, precum și în viață.

Valorile legate de muncă derivă din valorile generale, afirmă aceeași autori, întrucât dorim să profesăm în acele domenii care ne permit realizarea nevoilor noastre, dar și pentru că simțim un sentiment de satisfacție și de împlinire personală atunci când caracteristicile locului de muncă (mediu, sarcini specifice, recompense) sunt congruente cu așteptările sau convingerile noastre cu privire la ocupația sau la locul de muncă care am dori să îl avem.

Dacă ar fi să comparăm valorile cu celelalte dimensiuni ale structurii cognitive (atitudini, credințe opinii), acestea sunt mai restrânse la număr și mult mai importante ca și semnificație, valorile stând la baza formării atitudinilor și credințelor. Valorile de carieră au în compoziția lor procese cognitive legate de luarea de decizii și a convingerilor de carieră, stările afective de tipul fericirii, satisfacției sau nemulțumirilor și comportamente asociate cu gestionarea carierei precum alegerile vocaționale, stilul decizional sau relațional sau ajustarea la locul de muncă.

Importanța valorilor vocaționale

Valorile definesc ceea ce este important și semnificativ pentru noi, fiind o componentă foarte importantă în luarea deciziilor și în planificarea acțiunilor prezente sau viitoare. În ceea ce privește valorile de carieră, identificarea acestora ne ajută să ne orientăm către acele profesii care ne ajută să avem un stil de viață și un stil de muncă concordant cu concepția noastră despre jobul ideal. Dacă pentru cineva, de exemplu, este important să avem un nivel de venit ridicat atunci ne vom orienta spre acele profesii care oferă venit ridicat (Ex: Bancher). În schimb, o altă persoană care ar prefera să lucreze în slujba altora ar opta mai degrabă pentru profesii sociale sau pentru ocupații care presupun lucrul cu oamenii, trecând pe plan secundar câștigurile financiare (Ex: Profesor).

Totodată, unele studii în psihologia carierei arată că practicarea unei profesii care este concordantă cu propriul sistem de valori duce la niveluri mai mari de satisfacție în muncă. Asta deoarece măsura în care suntem mulțumiți de stilul de viață și de profesia noastră este strâns legat de felul în care am dori să muncim sau să ne trăim viața, respectiv de dorința noastră de a trăi în concordanță cu propriile așteptări și cu propriile nevoi. Din aceste motive, majoritatea consilierilor de carieră apreciază că valorile sunt, alături de interese, abilități și trăsături de personalitate, variabile esențiale în autocunoaștere și în orientarea carierei.

Mai departe vă împărtășim exerciții de identificare a valorilor vocaționale.

Cum identificăm valorile vocaționale. Exercițiul 1 – Sortarea valorilor

Putem identifica valorile noastre de bază pornind de la o listă de valori dată, precum cea de mai jos. Ce avem mai jos reprezintă valorile după care ne orientăm atunci când ne alegem ocupația în funcție de aspecte precum remunerații, relațiile cu colegii, autonomia în sarcini sau domeniul de activitate de interes.

Mai întâi trebuie să citim valorile din tabel, urmând ca apoi să le atribuim un scor de la 1 la 3. Scorul de 1 este specific principiilor neimportante pentru noi, scorul de 2 este specific principiilor importante și scorul de 3 pentru principiile sau valorile foarte importante sau care ne definesc cel mai bine.

După ce ați identificat valorile cele mai importante (notate cu 3) identificați cele mai importante 10 valori ale voastre. La final, după ce ați identificat cele zece valori, reduceți nr. de valori găsite la un nr. de cinci. Ultimele cinci valori vă definesc așteptările privind condițiile de muncă ideale pentru noi, tipurile de interacțiuni sociale preferate, mediul de muncă cel mai confortabil, sarcinile pe care am vrea să le desfășurăm și așteptările cu privire la recompensele primite (Ex: recompense financiare, dorința de a ajuta pe ceilalți).

ValoriSemnificațieValoriSemnificație
Ajutorarea societățiiActivități de îmbunătățire a societății și comunității
(Ex: Coordonator proiecte)
Ajutorarea celorlalțiActivități de ajutorare directă a celorlalți, individual sau în grup
(Ex: Psiholog)
Munca în echipăActivități de muncă în echipă, de atingere a unui scop comun
(Ex: Bucătar Chef)
Munca solitarăActivități individuale, solitare, cu interacțiuni limitate cu colegii. (Ex: Arhivist)
CompetițieActivități de tip concurs sau de afirmare a sinelui în fața altor persoane (Ex: Avocat)Luare deciziiActivități care ne oferă posibilitatea de a lua decizii majore pentru companie (Ex: coordonator departament)
Munca sub presiuneA munci în condiții stresante sau care ne mobilizează (Ex: Agent de circulație)InfluențăActivități prin care putem să influențăm opiniile și convingerile altora (Ex: Politică)
CunoaștereaActivități de acumulare și de dezvoltare a cunoașterii (Ex: Profesor Universitar)MăestrieActivități de perfecționare și dezvoltare continuă a sinelui și a altora (Ex: Trainer)
Creativitate artisticăActivități de exprimare artistică și creativă (Ex: Dansuri)Creativitate generalăActivități de revoluționare a unor produse sau practici (Ex: Inginer Proiectant Mașini Noi)
EsteticăActivități prin care putem analiza sau experimenta noțiunea de frumos în natură sau în lumea ideilor (Ex: Artă, Botanist)SupervizareActivități de coordonare de echipe (Ex: Manager de resurse umane)
VarietateDesfășurarea de activități diferite, care să nu fie la fel (Ex: Compozitor de cântece)PrecizieActivități ce implică atenție la detalii și precizie în sarcini (Ex: Dentist)
StabilitateActivități stabile, ce presupun o anumită rutină (Ex: Contabilitate)SecuritateActivități specifice unui loc de muncă cu durată și venituri stabile (Ex: Profesor Titular)
RecunoaștereActivități ce asigură recunoașterea și valorificarea de ceilalți a eforturilor personale (Ex: Actor)RapiditateActivități realizate și desfășurate rapid (Ex: Responsabil livrări)
PasiuneActivități ce sunt interesante și captivante (Ex: Ghid turistic)AventurăActivități ce presupun asumarea constantă a riscurilor (Ex: Pilot Avion)
CâștiguriActivități ce asigură recompense financiare mari și crescânde (Ex: Agent imobiliar)Provocări fiziceActivități ce asigură depășirea limitelor fizice (Ex: Atlet sau Luptător)
IndependențăActivități prin care noi decidem munca, fără a depinde sau a fi conduse de alții (Ex: Blogger)MoralitateActivități concordante cu propriile valori morale (Ex: Preot pentru persoanele credincioase)
ComunitateActivități prin care ne implicăm direct în treburile și îndatoririle comunitare (Ex: Jurnalist)FlexibilitateActivități care permit utilizarea flexibilă a timpului (Ex: Medic privat)
InovațieActivități prin care putem inova anumite bunuri, servicii sau idei (Ex: Cercetător)

Cum identificăm valorile vocaționale. Exercițiul 2 – Ce anume?

Acest exercițiu vă poate ajuta să vă clarificați valorile legate de satisfacția în muncă. Pentru acest lucru trebuie să puneți întrebări cu privire la următoarele tipuri de valori:

  1. Valori intrinseci. Se mai referă la valorile legate de satisfacția personală. Printre cele mai cunoscute valori intrinseci enumerăm Realizarea, Lucrul Comunitar, Dobândirea unui Statut, Independență și Putere.
  2. Valori legate de mediul de muncă. Acestea pot fi identificate prin identificarea condițiilor de muncă ideale sau care ne ajută să muncim optim și eficient. Câteva exemple de valori legate de mediul de muncă: Învățare Continuă, Oferire de Recompense, Rapiditatea Rezolvării Sarcinilor, Venit Stabil, Organizare.
  3. Valori legate de activitatea de muncă. Putem să le identificăm căutând acele activități care ne aduc satisfacție și care ne ajută să ne implicăm activ în desfășurarea lor. Câteva exemple de valori de sarcini sunt: Rezolvarea de probleme, Organizare, Contact cu Publicul, Sarcini Analitice sau Sarcini creative.
  4. Valori legate de relații. Vizează felul în care am prefera să interacționăm cu colegii noștri. Valorile legate de relații se referă la Comunicarea Deschisă, Diversitatea, Leadership, Munca în Echipă, Competiție și Încredere.

Ca să identificăm valorile specifice celor patru subtipuri, trebuie să formulăm următoarele întrebări:

a) Pentru identificarea valorilor intrinseci: Ce mă motivează să merg la muncă zi de zi? Ce mă face să îndrăgesc sarcinile care le desfășor?

b) Pentru identificarea valorilor legate de mediul de muncă: Ce condiții de muncă mă ajută să realizez sarcinile eficient? Cum aș vrea să fie locul meu de muncă aranjat sau organizat?

c) Pentru identificarea valorilor legate de activitatea de muncă: Ce activități doresc să desfășor? Care tipuri de activități îmi aduc satisfacție? Ce activități mă implică activ?

d) Pentru identificarea valorilor legate de relații: Cum văd relațiile profesionale? Cum aș dori să relaționez cu colegii mei? Vreau să muncesc autonom sau în echipă? Vreau să fiu condus, independent sau conducător? Doresc cooperare sau competiție?

Bibliografie:

(1) Miclea, M. & Lemeni, G. (2010) – Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru carieră. Editura ASCR Cluj-Napoca

(2) How to assess your career values. Sursa: https://www.thebalancecareers.com/what-are-career-values-with-examples-2059752

(3) Self-Assessment: Career Values. Sursa: https://hr.berkeley.edu/development/career-development/self-assessment/values

(4) Career Values Checklist. Sursa: https://carleton.ca/career/students-alumni/resources/career-values-checklist/

(5) Career Assessment – Values. Sursa: http://career.iresearchnet.com/career-assessment/values/

Publicitate