Cu ce se ocupă analistul financiar?  Practicanții acestei ocupații sunt responsabili de analiza datelor cantitative privind programele de investiții ale unor instituții publice și/sau private. Mai exact, analistul financiar supraveghează și evaluează informații financiare legate de piața financiară valutară, acțiuni, părți sociale, bonuri de trezorerie etc., redactează rapoarte predictive cu privire la diverse scenarii de construire a bugetului instituției, a efectelor costurilor și câștigurilor unor investiții precum și a performanțelor economice preconizate pentru anul financiar curent sau viitor. Agenții financiari pot lucra ca agenți de bursă sau în cadrul unor companii de investiții.

Cod de interese Holland :      Investigativ Convențional Întreprinzător ( I. C. E. )

Care sunt obligațiile profesiei de Analist Financiar? Acesta are foarte multe atribuții, printre care menționăm următoarele:

 • Întocmește rapoarte de analiză financiară însoțite de tabele și grafice
 • Analizează informația de ordin financiar pentru a realiza predicții asupra condițiilor economice și asupra situației mediului industrial și de afaceri, totul pentru sprijinul deciziilor de investiție
 • Analizează rezultatele economice ale instituției, realizează analize de varianță, identifică noi tendințe economice și/sau financiare și formulează recomandări de îmbunătățire
 • Monitorizează dezvoltările economice, industriale, corporative pe baza informațiilor obținute din documente precum publicații financiare, agenții guvernamentale, interviuri etc.
 • Elaborează planuri de investiții bazate pe analiza financiară
 • Examinează rapoartele anuale și declarațiile de venituri și cheltuieli ale instituției
 • Evaluează riscurile unor investiții pentru bugetul sau capitalul companiei
 • Estimează profiturile și pierderile asociate cu anumite investiții sau tranzacții comerciale
 • Prezintă rapoarte scrise sau verbale asupra tendințelor economice generale sau din domeniul de activitate al companiei și al companiilor rivale.

Mediul în care își desfășoară activitatea:  Activitatea unui Analist Financiar se desfășoară în spații închise, cel mai adesea într-un birou din cadrul unor bănci sau companii comerciale. Este posibilă și munca de la domiciliu sau pe teren (Ex: la bursa de valori).

Instrumente folosite :   Computer personal sau laptop, precum și diverse echipamente de birou. Este necesară utilizarea unor programe software specifice muncii de analist (Ex: Excel, SPSS). Nu este exclusă utilizarea unor dispozitive mobile de tip smart foarte performante pentru munca în deplasare.

Accesul în profesie :  Este necesară parcurgerea studiilor universitare de licență în domeniul Economic, în specializări precum Finanțe și Bănci, Contabilitate sau Statistică Aplicată în Economie. Absolvirea unui program de formare de tip masteral sau a unor programe de formare continuă oferă candidatului un avantaj important la angajare. Este recomandat ca pe parcursul studiilor sau înainte de finalizarea acestora să fie urmate stagii de practică de tip internship sau de voluntariat în cadrul unor întreprinderi pentru a dobândi experiență de lucru în domeniul respectiv. Experiența în utilizarea programelor specifice sarcinilor analistului financiar (Ex: Excel, SPSS) constituie un avantaj la angajare.

Competențe și abilități ale Analistului Financiar. Analistul Financiar trebuie :

 • Să judece corect și precis problemele financiare și economice.
 • Să aibă cunoștințe aprofundate despre contabilitate, statistică aplicată în domeniul financiar.
 • Să dea dovadă de competență și autonomie în utilizarea programelor software de analiză financiară.
 • Să utilizeze în mod autonom funcțiile de analiză și predicție din cadrul programelor statistice.
 • Să aibă abilitatea de a sumariza rezultatele analizei financiare într-un rezumat scurt și ușor de înțeles de către conducerea întreprinderii, de către colegi sau de către clienți.
 • Să aibă competențe cognitive de tip gândire analitică și rezolvare de probleme.
 • Să fie capabil de a lucra independent, dar și în echipă.
 • Să fie dornic de a învăța și de a se dezvolta continuu.

Caracteristicile de personalitate solicitate pentru profesia de Analist Financiar:

 • Abilitatea de a-şi menține echilibrul emoțional și în situații de stres fără a prezenta manifestări extreme și neconcordante cu situația.
 • Abilitatea de a se comporta politicos și conștiincios, dând dovadă de bunăvoință, amabilitate, corectitudine și respect față de superiori, colegi și clienți.
 • Conștiinciozitate: corectitudine, seriozitate, meticulozitate.
 • Comportamente orientate spre scopuri clar delimitate, exigență, rigurozitate în realizarea sarcinilor.
 • Capacitatea de a judeca lucrurile și a acționa în mod independent, fără a fi influențat de alții în condiții de libertate deplină.
 • Abilități sociale și de muncă în echipă, precum și de exprimare fluidă și coerentă în comunicarea orală și scrisă.

Bibliografie:

(1) Institutul de Științe ale Educației. Centrul Național de Resurse Pentru Orientare Profesională – Profile ocupaționale. Slujba de Analist Financiar. București, 2008 Sursa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf

(2) Profil Ocupațional de Analist Financiar. Sursa: http://www.cjraetm.ro/images/meserii/analist_financiar.pdf

(3) Financial Analyst Job Description. Sursa: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/jobs/financial-analyst-job-description/